Mediteren met een mantra.

Bron:  Kleine gids voor christelijke meditatie  [2]

Inleiding

Photo credit: LexnGer on Visualhunt.com / CC BY-NC

Bij deze oefening, geënt op de traditie van mantrameditatie, leer je je aandacht zo te richten dat je geest vrijer en helderder wordt.  Daardoor ervaar je een vloeiende eenheid in je leven en met God. Ik geef je een handreiking voor christelijke mantrameditatie zoals die binnen de organisatie van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie[3] wereldwijd wordt beoefend. Deze stroming benadert meditatie als een actieve en gedisciplineerde bezigheid van het ‘mennen’[4] van je aandacht, die vraagt ​​om eenvoud en dagelijkse herhaling. Aanbevolen wordt twee keer per dag twintig minuten te mediteren. Je zult niet op korte termijn bijzondere ervaringen opdoen, maar een langer proces waarin je geduldig dagelijks gaat zitten zal je, soms onopgemerkt, meer vrij maken. 

‘Mediteren met een mantra of gebedswoord’ moge wat onbekend en onbemind zijn, maar het speelt een grote rol in de christelijke meditatie. In de DOWNLOAD kun je daar verder over lezen.


[1] Ander woord voor ‘mantra’ is ‘gebedswoord’.

[2] Hoofdstuk 8, Geconcentreerde aandacht, Lex Boot, Boekencentrum

[3] Zie www.wccm.org & www.wccm.nl. De belgische site (https://www.christmed.be) is erg goed. 

[4] Eigenlijk vind ik het woord ‘mennen’ een erg onplezierig woord, maar het geeft wel goed weer wat er bedoeld wordt.