Verstillen met Muziek

You do not have to look for anything,
just look.
You do not have to listen for specific sounds,
just listen.
You do not have to accomplish anything,
just be.
And in the looking and the listening and the being
you will find Life.

Ann Lewin, Watching for the Kingfisher, 2009

Innerlijke stilte is schaars.

Innerlijke stilte is er niet zomaar. Het vraagt tijd, geduld, vertragen. Verstillen is een weg die je gaat – een bewegen naar de stilte toe. Het is een geleidelijke weg……
Natuurlijk is er die immer aanwezige stroom van gedachten, innerlijke beelden en stemmetjes, maar deze stroom kan trager worden. Er kunnen gaten van leegte invallen, gaten die langzamerhand wat groter worden. Deze ‘gaten van leegte’ maken de Godsontmoeting – de ontmoeting met je Bron – mogelijk.

Innerlijke stilte & Muziek.

Muziek bezit de unieke eigenschap om, zonder woorden, diep op je in te werken. Muziek kan je raken en je kunt er iets aan beleven. Muziek kan je ontspannen, kalmeren maar ook iets in je los- of vrij- maken. Muziek kan herinneringen terughalen en helderheid in je gedachten geven. Door te luisteren naar muziek kun je verstillen en in die stilte verblijven bij wat er nu is.

Verstillen-met-muziek.

Op de subpagina’s bij dit menu item staan Verstillingsoefeningen-met-muziek. Ze volgen een eenvoudig patroon. Je vindt hier in het Ten Geleide meer informatie en een korte handleiding.