Ten geleide – Verstillen met Muziek

You do not have to look for anything, just look.
You do not have to listen for specific sounds, just listen.
You do not have to accomplish anything, just be.

And in the looking and the listening and the being
you will find Life.

Ann Lewin, Watching for the Kingfisher, 2009

Verstillen-met-muziek.

Op de subpagina’s bij dit menu item staan Verstillingsoefeningen-met-muziek. Ze volgen een eenvoudig patroon:

 • Je beluistert de aangegeven muziek. Je hebt er een (gratis) Spotifyaccount voor nodig.
  • Je luistert met aandacht; je vraagt je niet af of je het mooi of lelijk vindt; je luistert eenvoudig naar de klanken.
  • Je hoeft niet naar specifieke geluiden te luisteren, luister gewoon.
   ……
 • Daarna verblijf je naar keuze 5, 10 of 15 minuten in de stilte.
  • De audiobestanden zijn daarin behulpzaam. De klanksignalen structureren de tijd en ‘roepen je terug’ in de stilte.
  • Je hoeft niets te bereiken, wees er gewoon.
   ……
 • Indien je dat wil beluister je ter afsluiting een antifoon uit de Psalmen.
  • Een antifoon of beurtzang is een vers dat gezongen of gelezen wordt als inleiding op en ter afsluiting van een psalm tijdens de mis en het getijdengebed.

Algemene opmerkingen die kunnen helpen bij het verstillen.

Probeer een vaste verstillingsplek te vinden. Markeer die plek bijvoorbeeld met een kaars(je), een afbeelding, een bloem, een lege ruimte of iets anders dat de verstilling bevordert.

Probeer zo mogelijk een vast moment op de dag te vinden (bijvoorbeeld de vroege morgen; na het avondeten of vlak voor het slapen gaan, al naargelang het meer helpt).

Wanneer je gaat verstillen, neem dan even de tijd om de overgang te maken van waar je mee bezig was naar de verstilling.

Begin je met verstillen, probeer een houding te vinden die je verstilling helpt (kan zijn: zitten, knielen,liggen, staan, zelfs heen- en weerlopen, enz.).

Let ook op je ademhaling: probeer de ademhaling te vinden die ook intreedt als je gaat slapen: diepe, regelmatige ademhaling.

Word je bewust van de tegenwoordigheid van God die met mildheid naar je kijkt.

Word je bewust van wat je verlangt.

Dan begin je aan de eigenlijke verstilling.

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-1’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-2’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-3’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-4’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-5’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-6’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-7’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-8’

Klik hier voor ‘Verstillen met Muziek-9’