Mediteren kun je leren – vanaf 2 oktober 2023

De werkgroep Verdieping van de wijkgemeente ‘t Spectrum te Waddinxveen biedt vanaf oktober 2023 weer Meditatiebijeenkomsten aan met als thema: 

‘Verstilling zoeken    –    ont(-)moeting vinden’

Voor meer info: martienonline.org

‘Verstillen & Ont(-)moeten’ is nog nooit zo lastig geweest, lijkt het wel…. Immers: de ‘coronatijd’ confronteert met wat wel genoemd wordt een ‘spiritueel tekort‘[1], een ‘spirituele schraalheid‘[2] of een ‘zielsarmoede‘[3]. Ze wordt breed geconstateerd in kerken, onder christenen, maar ook daarbuiten. Het lijkt wel of ‘corona’ ons bestaan ontwortelt en het valt ons moeilijk te her-wortelen.

Photo by Evergreens and Dandelions on Unsplash

De vraag ‘Her-wortelen? Ja! Maar-hoe?’ domineert aan talkshow-tafels, maar ook kerken en individuele gelovigen vragen zich af hoe en waar water te vinden dat dorst lest. Het lijkt wel dat hierbij vooral veel verwacht wordt van rationalistische of activistische uitdrukkingsvormen van het christelijk geloof. Maar, om met Tomáš Halík te spreken: ‘Gods bedoeling is niet onze dorst naar zekerheid en veiligheid te lessen, maar ons te leren leven met het mysterie’[4].

Ik heb voor mezelf hierin een begaanbaar pad gevonden in de contemplatieve traditie – wat betekent dat ik vooral veel aandacht besteed aan stilte, gebed & contemplatie en Lectio Divina: eeuwenoude contemplatieve (bijbel)leespraktijk. Vormen van christelijke meditatie zijn daarbij een hulpmiddel en ik heb gemerkt:

mediteren kun je leren.

‘Verstilling zoeken…….

‘Leren leven met het mysterie’ kan niet zonder verstilling. ‘Verstillen’ houdt vooral in: loslaten. Loslaten is een proces, een weg die je gaat en waarin je je (dagelijks) kan oefenen.

Ik trek mijn schoenen uit….. mijn ambities
doe mijn horloge af….. mijn planning
zet mijn bril af…… mijn visies
leg mijn pen weg…… mijn werk
leg mijn sleutels neer…… mijn zekerheid,
om alleen te zijn met Jou,
de enige ware God.

Graham King

….. ont(-)moeting vinden: om alleen te zijn met Jou, de enige ware God.

Anselm Grün, een Benedictijner monnik, schijft: ‘In ieder van ons is een afgegrensd gebied, een heilige ruimte, een ruimte voor de stilte, waar onze gedachten en emoties geen toegang hebben. In dit innerlijk heiligdom woont God in ons’. De Woestijnvaders benoemen deze ruimte als een plek waar je ‘rust in de Heer’.
Maar het zij gezegd: zo’n Godsontmoeting laat zich niet regisseren, maar laat zich wel ontvangen als een (onverwachte) gave.

Je spoor her-vinden…..

Nadat ik met Jou, mijn God, ben samengeweest,
trek ik mijn schoenen aan …..om te gaan in Jouw spoor,
doe ik mijn horloge om …..om te leven in Jouw tijd,
zet ik mijn bril op …..om te kijken naar Jouw wereld,
steek ik mijn pen bij me …..om Jouw gedachten op te schrijven,
pak ik mijn sleutels op …..om Jouw deuren te openen.

Graham King

Daarom…….

Vanaf oktober 2023 kan weer worden deelgenomen aan meditatiebijeenkomsten in Waddinxveen. Er is verstillende muziek en meditatieve omgang met een (korte) tekst uit de christelijke traditie en er zijn verstillende aandachtsoefeningen.

Waar: Ontmoetingskerk, Dagkapel (Zaal 1), Groensvoorde 3, Waddinxveen
Wanneer: eens per 2 weken op maandagmiddag (16.00 u tot 17.00 u) en maandagavond (20.00 u tot 21.00 u). Per middag/avond is er ruimte voor 15 deelnemers.
Data: elke twee weken vanaf 2 oktober 2023

websitemartienonline.org
emailmeditatie.waddinxveen@gmail.com
telefoon: 0182-619020

Aanmelden: via de aanmeldpagina op martienonline.org; of via een mail naar: meditatie.waddinxveen@gmail.com. Vermeld datum en tijd van deelname.


[1] Koert van Bekkum, Ad de Bruijne

[2] Arjan Pleijsier in ‘Zorg voor de ziel’

[3] Tim Vreugdenhil in Opener dan ooit

[4] Tomáš Halík in ‘Geduld met God’