Twee citaten

De eerste is van Maria Skobtsova. Zij is een Russisch–orthodoxe emigrante die in Parijs een kloostergelofte aflegde en zich voornamelijk wijdde aan de opvang van arme Russische immigranten. Ze is omgekomen in de gaskamers van Ravensbrück, waar ze de plaats innam van een andere vrouwelijke gevangene. De tweede is van Jan Hendriks, dé deskundige over Gemeenteopbouw binnen en buiten de PKN. Beide citaten ademen dezelfde atmosfeer.

Eerste citaat:

Photo by Osman Rana on Unsplash

Er zijn twee manieren van leven:
Voortgaan op vaste grond,
alleen doen wat rechtvaardig is en respect afdwingt,
en met het oog daarop alles meten,
afwegen, vooruitzien.


Maar er is ook zoiets als voortgaan op een watervlakte.
Dan kun je niet meten en vooruitzien,
het enige wat helpt is bidden zonder ophouden.
Eén ogenblik zonder vertrouwen en je verdwijnt onder water.


Maria Skobtsova, ‘Balans’

Tweede citaat:

In de grond van de zaak zijn er twee mogelijkheden om het leven vorm te geven. De eerste is dat we het leven denken te bewaren door het nemen van maatregelen om onze belangen veilig te stellen. Daarbij kunnen we denken aan het verwerven van middelen als geld, goed en macht. De andere mogelijkheid is het leven gestalte geven door vertrouwen te ontwikkelen. Jezus roept ons weg uit het eerste klimaat en nodigt ons uit tot het tweede.

De twee werelden zijn niet te verenigen. Daarover gaan paradoxale uitspraken als: ‘Want ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden’ (Mat. 16:25).
Christelijke meditatie heeft als insteek die cultuur van vertrouwen te bevorderen: afstand reduceren tot God, afstand reduceren tot de naaste en afstand reduceren tot de buitenstaander. 

Photo: manfred majer on Visual Hunt / CC BY-SA

Het christelijk leven laat zich kenmerken door de drieslag: Stille Omgang met God (Mystiek), Gemeenschap (Koinonia) en Dienst aan de Samenleving (Diakoinia). Vormen van (christelijke) meditatie (‘Vacare Deo – ruimte maken voor God, jezelf en de ander’) bekrachtigen deze drieslag.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s