Woensdag

Jij, stilte, serveert me soms in korte tijd de vier seizoenen wat mijn gevoelens betreft. Alsof jij me duidelijk wilt maken dat ik me niet moet hechten aan wat ik voel. Het is duidelijk dat jij mij wilt meetrekken naar een diepere laag. Jij leert me dat mijn innerlijke leven gelijkt op het leven van een boom: die haalt zijn echte kracht ook niet uit een regenbui die hem verfrist. Zijn leven haalt hij uit de wortels die water zoeken. Jij leert me een God kennen die in het diepste diep, levend water schenkt aan wie Hem zoekt.

Uit: Erik Galle – Als de stilte roept, p.42


Photo credit: DEDAL_Jaro on Visualhunt

‘Stilteoefening op Woensdag’

Stilteoefening-4

Klik hier of op de afbeelding voor de oefening.

Benedictio op Woensdag’

Gelezen door Martien: Spreuken 4:23