Over Martien

Ik ben lid van de PKN-wijkgemeente De Rank in Waddinxveen.
Met name in de jaren negentig verzorgde ik voor gemeenteleden van de PKN-wijkgemeente ‘tSpectrum kloosterweekenden naar de Abdij van Egmond en begeleidde ik een Stiltegroep aan huis.

Sinds maart 2018 leef ik van mijn pensioengelden, na 36 jaar als leraar scheikunde in het middelbare onderwijs te hebben gewerkt. In het kader van de Lerarenbeurs studeerde ik vanaf 2009 een aantal jaren Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) bij Windesheim. Ik volgde de opleiding omdat ik verbreding, verdieping en professionalisering zocht op het terrein van pastoraat en meditatief leven. 

Verder was ik vanaf 2009 tot 2021 betrokken als retraitebegeleider bij ‘Retraitecentrum De Spil’ in Maarssen. Ik begeleidde daar een aantal keren per jaar een Stilteweekend en/of een Getijdendag-in-stilte. (https://www.retraitecentrum.nl)

Tot 1 juli 2020 was ik vrijwilliger bij ‘De Pelgrimstocht’, een kleine christelijke, oecumenische stichting voor (geestelijke) begeleiding en geloofsverdieping. (https://www.pelgrimstocht.org)

In 2019 volgde ik de training ‘Begeleiden van meditatie’ die aangeboden wordt door Vacare. Vacare is een platform voor meditatief leven, een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland en staat open voor iedereen die zich samen met anderen wil oefenen in meditatief leven. (https://www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/).

Verdere info: https://nl.linkedin.com/in/martien-van-bergen-269461132

Het is mijn verlangen om mensen van allerlei pluimage te faciliteren met stilte.