‘Als de stilte roept….’

Je bent ook goed als je niets doet.

Op LinkedIn trof ik een bericht aan van Jaap Boersema – ik ken hem niet. Zijn bericht heeft als titel: ‘Léven in een Lockdown’. Hij schrijft (enigszins bewerkt door mij):

Ja, ik vind er ook van alles van……… Verschillende visies en theorieën komen langs. De ene mening buitelt over de andere. Soms beschaafd, maar ook regelmatig ondoordacht. Soms zorgelijk, maar ook regelmatig beangstigend. Van discussie gaat het langzamerhand over in agressie.
Maar wát ik er ook van vind en hóe ik er ook over denk, ik merk dat verstilling mij uiteindelijk meer brengt.
En in die verstilling (…..) ervaar ik gaandeweg de waarde van het teruggeworpen worden op mijzelf en op dat wat er écht toe doet.
Jaap Boersema, LinkedIn

Zijn bericht link ik aan woorden uit Hooglied 2……… Lees hier verder………

‘Dat prachthuis van Jou…..’

Bron: https://welkomingouda.nl/locaties/sint-janskerk

‘Waar barmhartigheid en liefde is…..’.

Lockdown – alle kerken dicht – al maanden – en dat zal nog wel even zo blijven….. Ja, online kun je overal naar binnen – maar wat mij betreft is dat surrogaat – het meest essentiële is niet virtueel. Reizen kan ook al niet meer – maar elke boekenlezer weet van reizen-in-de-geest.
Daarom een lied, een psalm over ‘Dat prachthuis van Jou’. Je kunt en zo naar toe – in de stilte van je hart. Klik hier.

…..daar is God’.

‘U zal ik ongezien vertrouwen…..

…laat mij niet over aan mijzelf’

Lied van weg en omweg, Huub Oosterhuis
Photo credit: failing_angel on Visualhunt.com / CC BY-NC-SA

Huub Oosterhuis heeft, wat mij betreft, een aantal zeer krachtige liedteksten geschreven. Het ‘Lied van weg en omweg’ is er één van. Ik kan mij daar erg aan optrekken – zowel door de tekst als door de muziek. De afwisseling van mannen- en vrouwen stemmen is betekenisvol, in lijn met de tekst.

Je kunt het lied hier beluisteren & je kunt hier mijn reflectie daarover lezen.

Wek mijn zachtheid weer.

Photo by Pedro Araújo on Unsplash

(Online) Lectio Divina-met-een-gedicht.

‘Een lied dat in vele opzichten haaks staat op situaties en ontwikkelingen in onze samenleving, waarin niet de zachtheid maar de hardheid prevaleert. Maar ook in ons eigen leven gaat het er niet altijd zacht aan toe’[1].

[1] Bron: Koos Leemker, http://www.franciscaansebeweging.nl.

Het gedicht markeert momenten waarop ik geconfronteerd word met het gegeven van mijn eigen bestaan en ik word uitgedaagd om de gave ervan met grote mildheid en eenvoud te aanvaarden – elke dag weer.

Klik hier voor (de Online Lectio Divina met) het gedicht: ‘Wek mijn zachtheid weer’ (Huub Oosterhuis)

Gij waakt en draagt.

Online Lectio Divina-met-een-gedicht.

‘Een lied. De tekst is compact. Slechts vier strofen van vier regels en elke regel bevat slechts vier of zes lettergrepen. De woorden van elke strofe zijn gebaseerd op één klinker: in de eerste strofe de ‘aa’; in de tweede strofe de ‘oe’; in de derde strofe de ‘à’ en in de vierde strofe weer de ‘oe’ om aan het eind tot de ‘aa’ terug te keren.  Als je de woorden langzaam en hardop leest en zo de tekst proeft, hoor je de werking van de klinkers en wat dat met de woorden doet.’

Bron: Pieter Endedijk, Ouderlingen{blad} – Januari 2020

Klik hier voor (de Online Lectio Divina met) het gedicht: ‘Gij waakt en draagt’ (Henk Jongerius)