Zeven Stilteoefeningen

(Nu het bericht van gisteren met de juiste link……. Groet!)

‘Een van de eerste dingen die we ontdekken wanneer we gaan mediteren is dat we propvol verstrooiingen zitten en dat het niet gemakkelijk is om het oppervlakkige niveau, waar we allerlei plannen en analyses maken, te verlaten om naar de diepte te gaan. Het is nederigmakend, om niet te zeggen beschamend, te ontdekken dat we na al onze opleidingen en met al onze knappe scores op zoveel terreinen, niet langer dan enkele ogenblikken stil kunnen zitten en dat onze geest langs de belachelijkste zijpaden afdwaalt. Onze geest fladdert weg en schept de gekste fantasieën, met gedachten die op elk niveau van onze geest rondzweven. We kunnen niet stil zijn.’

John Main, The Way of Unknowing

De stilte beoefenen.

Lees hier verder.

Zeven Stilteoefeningen

‘Een van de eerste dingen die we ontdekken wanneer we gaan mediteren is dat we propvol verstrooiingen zitten en dat het niet gemakkelijk is om het oppervlakkige niveau, waar we allerlei plannen en analyses maken, te verlaten om naar de diepte te gaan. Het is nederigmakend, om niet te zeggen beschamend, te ontdekken dat we na al onze opleidingen en met al onze knappe scores op zoveel terreinen, niet langer dan enkele ogenblikken stil kunnen zitten en dat onze geest langs de belachelijkste zijpaden afdwaalt. Onze geest fladdert weg en schept de gekste fantasieën, met gedachten die op elk niveau van onze geest rondzweven. We kunnen niet stil zijn.’

John Main, The Way of Unknowing

De stilte beoefenen.

Bovenstaand citaat van John Main suggereert dat we niet stil kúnnen zijn. Ik denk dat dat klopt, maar het klopt niet dat het beoefenen van de stilte, ook al gaat dat zeer gebrekkig, onbegonnen werk is. Ik denk dat John Main dat zal beamen……en eraan zou toevoegen: ‘Just keep practising’ ofwel: ‘Gewoon blijven oefenen’.

Zeven Stilteoefeningen

In de subpagina’s bij het site-onderdeel tref je Zeven Stilteoefeningen aan – eentje voor elke dag van de week. Een korte tekst, een afbeelding om naar te kijken en een Spotify-speellijst (15 à 20 minuten) die ca. 10 minuten live-opgenomen stilte bevat.
Het geheel kun je naar believen afsluiten met het beluisteren van het door mij in gesproken audiofragment.

Je vindt de eerste van de Zeven Stilteoefeningen hier en de andere zes via het menu boven aan het scherm.

Pasen 2022 – Magnificat Dominum

Magnificat anima mea Dominum
Groot maakt mijn ziel de Heer

Bron: Vincent van Gogh – Wheatfields under Thunderclouds

Pasen 2022.

Het post-impressionistische olieverfschilderij van Vincent van Gogh uit 1890, Korenvelden onder Onweerswolken, verbeeldt wellicht de setting van ‘Pasen 2022’: Hoop en Dreiging in één beeld.

Als je wat langer wil kijken naar dit beeld kun je hem hier downloaden.

Hieronder de link naar een bijpassend meditatief lied uit Taizé.

Klik hier of op de afbeelding om te beluisteren.

‘Meditatief – Kiev Chamber Choir’

Terecht – heel blij mee – er wordt veel gebeden voor de situatie in Oekraïne. Kan niet vaak en intens genoeg gebeuren, lijkt me. De gebeden bestaan uit veel woorden, veel opsommingen van al het leed en alle noden – terwijl soms een ‘Heer, ontferm u onzer’ bij mij meer uit het hart komt.
Mijn bidden is de laatste jaren meer woordeloos en in en vanuit de stilte geworden. Ik probeer me in de stilte open te stellen en ontvankelijk te zijn voor de aanwezigheid en werking van de Allerhoogste – en dat valt me niet altijd mee, eerlijk gezegd – maar ik doe het ermee.

In één van de voorbedediensten voor Oekraïne die ik bijwoonde werd het ‘Kyrie Eleison’ in het Oekraïens gezongen door het Kiev Chamber Choir – onverstaanbaar voor mij natuurlijk, maar de klánken krasten op mijn ziel en maakten het tot een gebed waar ik mij mee kon verbinden.

Thuisgekomen raadpleegde ik Spotify voor meer van dit moois. Ik stelde er een ‘Meditatief Ruim Kwartiertje’ (22 minuten) mee samen. Je vindt hem hieronder. Drie gezongen Oekraïense gebeden – aangevuld met twee maal de briljante compositie 4’33” van John Cage (bestaande uit twee maal 4 min en 33 seconden stilte) en afgesloten met een piano/cello muziekstuk met de betekenisvolle titel ‘Darkness Dawns’ (Duisternis Breekt Aan).

Ik nodig je uit dit Meditatief Ruim Kwartiertje met alerte aandacht te beluisteren – als een gebed om ontferming en vrede, niet met verstaanbare en begrijpelijke woorden, maar met tonen die het verlangen naar ontferming en vrede verklanken.
De twee maal 4’33” stilte zijn een onderdeel van het geheel, deze beluister je ook. Om ‘bij de les’ te blijven kun je, als een anker van je aandacht, een eenvoudig woord (bv. vrede of ontferming) op het ritme van je ademhaling in je innerlijk te zeggen.

Klik hier of op de afbeelding voor het Meditatief Ruim Kwartiertje met Kiev Chamber Choir. (22 min)

Klik hier voor een verkorte versie: Meditatief Klein Kwartiertje met Kiev Chamber Choir. (14 min)

Lexicon:
Kyrie Eleison = Heer ontferm U
Stychera = Een sticheron (meervoud: stichera) is een hymne van een bepaald genre dat gezongen moet worden tijdens de ochtend- en avonddienst van de Oosters-Orthodoxe Kerk die de Byzantijnse ritus volgen.
Litany = Liturgisch beurtgebed, gesproken of gezongen bestaande uit een reeks aanroepingen van God of het heilige, die telkens gevolgd worden door een antwoord van de kerkelijke gemeente.
4’33” = Geen grapje maar een ‘bloedserieuze compositie’ van John Cage. Lees hier wat meer info.

‘Heer Jezus Christus – ontferm U’

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pantocrator

‘Toevallig ontmoette ik Zr. Antonia van de (Grieks-katholieke) Zusters Missionarissen van de Allerheiligste Verlosser in Oekraïne. Op een bepaalde dag stuurde ze me ‘Het Jezusgebed’, gezongen door Zr. Tereza Vodjana. Ik heb toestemming gevraagd om het gebed online te zetten en ik ben dankbaar dat de Zusters die toestemming hebben gegeven.’

Jakob van Wielink, januari 2011

Klik hier voor enige achtergrondinformatie over Het Jezusgebed.

Klik hier voor ‘Het Jezusgebed’, gezongen door Zr. Tereza Vodjana.

Klik hier voor een bijbehorende stiltemeditatie ‘Verstillen-met-muziek-11’.

Of hoe dat heet…..

‘Wat is het toch moeilijk om dingen te beschrijven. Wat is het toch moeilijk om dingen te zien. Ik vraag me af of ik werkelijk in staat ben om te zien.Ik ben niet stil genoeg om de wonderen die mij omringen in mij op te nemen: de extatische vlucht van een duif, het contact tussen twee afgedankte schoenen, het patroon in een stuk smeerkaas. Mijn Aantekenboek Van Bijzondere Dingen is al aan zijn derde deel toe, en nog altijd ben ik gewoon aan het leren kijken. Ik weet dat dit voorlopig mijn hele taak is. De grote dingen, ja de grote dingen zullen later komen, als ik er klaar voor ben.’

Iris Murdoch – Bruno’s Droom, p.57, bewerkt door Martien.
Citaat Iris Murdoch – gelezen door Martien

‘Het Verhaal gaat dat God je liefheeft, dat Hij bij je is, in je leeft, in je woont, je roept, je verlost en je een begrip en een licht geeft die niet te vergelijken zijn met wat je in boeken hebt gevonden of in preken hebt gehoord.’

Thomas Merton

Klik hier voor een bijpassend gedicht bij deze twee citaten.

Klik hier voor een Lectio Divina met het gedicht.

Epifanie – niet alleen op 6 januari.

Op Wikipedia tref ik een (literaire) omschrijving van ‘Epifanie’ aan. Het is een omschrijving om op te kauwen:

‘Een zich aan de ratio onttrekkende, plotselinge, kortdurende, diep inwerkende ervaring waarin een zintuiglijk waarneembaar element in de gewone, alledaagse werkelijkheid een niet binnen een gangbaar kader te plaatsen reactie oproept bij wie het ondergaat.’

https://nl.wikipedia.org/wiki/Epifanie_(literatuur)

Kortom: het gaat om een ‘plotselinge, verwarrende openbaring’. Ondanks het gegeven dat deze term nog altijd een religieuze lading heeft, is deze seculiere betekenis inmiddels dominant geworden – aldus Wikipedia…..

Een kip-en-ei discussie over de oorsprong en reikwijdte van de term ‘Epifanie’ lijkt me niet zo zinvol. Zinvoller lijkt me de suggestie dat ‘Epifanie’ zich niet zou beperken tot ‘Driekoningen’: de christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari (of op de eerste zondag na 1 januari)) wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken.

Plotselinge, verwarrende openbaringen – misschien kun je beter spreken van plotselinge, verwarrende gewaarwordingen – kunnen elk mens zomaar overkomen; ze lijken een kenmerk van leven te zijn. Daarom: wat mij betreft kan het élke dag zomaar ‘Epifanie’ zijn – ik wil er ontvankelijk voor zijn.