Stilte – Gods eerste taal.

Sinds januari 2020 faciliteert de Werkgroep Verdieping van wijkgemeente ’t Spectrum in Waddinxveen tweewekelijkse meditatiebijeenkomsten. Ondergetekende begeleidt deze bijeenkomsten, die ongeveer drie kwartier à een uur duren.
Dit seizoen nemen tweewekelijks zo’n 20 mensen, vanuit verschillende Waddinxveense kerkgemeenschappen – verdeeld over de maandagmiddag en maandagavond – deel aan de meditatiebijeenkomsten 

Op zoek naar …..

Mensen, ouderen en jongeren, zijn op zoek. Dat is al eeuwen het geval. Soms lijkt het alsof die zoektocht in onze samenleving nog geïntensiveerd is. Onze samenleving is in hoge mate een doe-gemeenschap geworden, waarin een grote klemtoon ligt op het presteren. Te midden van deze hectische omstandigheden raken mensen gemakkelijk de samenhang in hun leven kwijt, en soms ook de richting en de zin. Tegelijk verlangen ze die samenhang en zin te beleven. 

….. je bron aanboren.

Alle grote religieuze tradities zijn zoekontwerpen die inhaken op dit verlangen naar samenhang en zin. Méér dan in het opdoen van allerhande (intellectuele) inzichten ligt de weg naar samenhang en zin in het aanleren van een aantal houdingen en in het trainen van de zintuigen om – vanuit de ervaring – de diepgang van het leven opnieuw te ontdekken en je daarmee te verbinden.
Op dit vlak hebben alle grote religieuze tradities iets te bieden. Het zijn bronnen waarin diverse schatten te vinden zijn omtrent het oefenen van meditatieve en levengevende vaardigheden. 

‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.’ 

Spreuken 4:23, NBV21

In de meditatiebijeenkomsten willen we onze bronnen aanboren. We willen met gerichte oefeningen onze zintuigen bewuster maken en ons oefenen in stilte, aandacht en mildheid. We putten daarbij – en dat is een keuze – uit de christelijke traditie. 

Verstilling zoeken – ontmoeting vinden.

De meditatiebijeenkomsten kun je karakteriseren met de term ‘Verstilling zoeken – ontmoeting vinden’. Stilte is een daarbij een essentieel element: er is verstillende muziek, verstillende aandachtsoefening en meditatieve omgang met een (korte) tekst uit de christelijke traditie. 
Laat je echter niet afschrikken door de term meditatie – what’s in a name? Het woord ‘meditatie’ komt van het Latijnse werkwoord ‘meditari’, of ‘mederi’. ‘Mederi’ betekent: ‘zorg dragen voor’, en herkenbare woorden zoals ‘medicus’ en ‘remedie’ zijn ervan afgeleid.
Meditatie gaat dus over heilzaam aandacht geven aan en luisteren naar – aandacht geven aan en luisteren naar datgene dat ís. Daarvoor is innerlijke stilte nodig. De kracht die we nodig hebben, wordt ons gegeven in de stilte; daarom is het zo uitzonderlijk belangrijk dat we ons toeleggen op de stilte.

Jezelf dagelijks 20 minuten stilte gunnen is het vriendelijkste, meest zorgzame en attente wat je voor jezelf kunt doen. En de vrucht daarvan zal de zorg en aandacht zijn die je aan andere mensen en aan je werk geeft.

Heilzame stilte.

Meditatie is werk van (heilzame) stilte. Stilte is erg krachtig – zo krachtig dat het wel even kan duren voordat je deze durft toe te laten en onïngevuld te laten en je toe te vertrouwen aan de bron van je bestaan. 
In mijn eigen ontdekkingstocht rond stilte en verstillen speelt een citaat van de benedictijner monnik Anselm Grün een belangrijke rol.

‘In ieder van ons is een afgegrensd gebied, een heilige ruimte, een ruimte voor de stilte, waar onze gedachten en emoties geen toegang hebben. 
In dit innerlijk heiligdom woont God in ons.’

Anselm Grün

Het is eenvoudig, zeker niet ingewikkeld, maar tevens niet gemakkelijk om naar die ruimte toe te gaan. Want in eerste instantie is het daarbinnen ook erg rumoerig. Of iets beter gezegd: ik moet eerst nog door die ruimte heen waar wel heel veel gedachten en gevoelens zijn, heel veel innerlijke prikkels die zich aandienen wanneer de prikkels van buitenaf naar de achtergrond verdwijnen. Maar daarachter, dáár is de ruimte van de stilte, een heilige ruimte, het innerlijke heiligdom waar God-in-ons woont.

De zestiende-eeuwse mysticus Johannes van het Kruis zegt het zo: 

‘Stilte is Gods eerste taal – er wordt niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank.’ 

Johannes van het Kruis & Psalm 19,4

Tenslotte.

Misschien sluit deelname aan de meditatiebijeenkomsten aan bij je voornemen voor 2023 om meer stilte in je leven te creëren, of meer ontvankelijk of aandachtig te zijn. Misschien wel om meer te leren luisteren in plaats van het hebben van allerlei meningen en opvattingen.
Mocht je in de regio Waddinxveen wonen: wees dus welkom – met name op de maandagavond is nog volop ruimte – neem gerust iemand mee die ook kennis wil maken. Je kunt je aanmelden via de aanmeldpagina op martienonline.org (klik hier) of via een mail aan meditatie.waddinxveen@gmail.com. Vermeld datum en tijd van deelname.

Data meditaties seizoen 2023:
9 jan, 23 jan, 6 febr, 20 feb, 6 mrt, 20 mrt, 3 apr, 17 apr, 1 mei, 15 mei.
Toegevoegd: 16 jan (ivm Landelijke Gebedsweek).

Bronnen:
Voor het samenstellen van bovenstaande tekst heb ik een aantal alinea’s ‘geleend’ van Renilde Vos, KU Leuven en Jos Douma.

Suggestie:
Klik hier voor een ‘Stilteoefening-pur-sang’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s